bg-inwestor.png
kostka holland
kostka domino - behaton
trylinka
kostka uni-decor
płytka chodnikowa
bloczek M6
elementy ściekowe
płytki maxi line
kominy ceramiczne standard
stropy teriva
kruszywa

PROGRAM INWESTOR

Betonowa kostka brukowa jest idealną warstwą ścieralną nawierzchni, dróg osiedlowych, dróg dojazdowych, parkingów, placów składowych, stacji benzynowych, hal przemysłowych. Są przeznaczone na nawierzchnie o dużych powierzchniach produkowane w ułożeniu tzw. maszynowym, przystosowanym do mechanicznego ich układania, bez konieczności dodatkowych czynności przygotowawczych.
Zawarte w programie inwestor systemy gwarantują wieloletnią trwałość nawierzchni, a stała kontrola jakości produkcji pozwala zapewnić powtarzalność kolejnych partii asortymentu.
Grubość stosowanej kostki brukowej każdorazowo powinna wynikać z projektu technicznego konstrukcji nawierzchni.

01-kostka-brukowa.jpg
kostka brukowa
płyty ażurowe
płyty ażurowe
palisada łupana
opłotowanie

KOSTKA BRUKOWA

STUDNIE SZCZELNE

ŚCIEŻKI ROWEROWE

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

KOMINY I STROPY

OGRODZENIE BASTION

tp

ZPB Kaczmarek © 2016-2017