bg-smart-system.png
słupek ograniczający
słupek duży
kostka stop
kostka holland stop
płytka chodnikowa stop
kostka 16x16x16
krawężniki
obrzeże chodnikowe

SMART SYSTEM

Wyroby takie jak: krawężnik, obrzeże i element ściekowy produkowane przez firmę ZPB Kaczmarek (stanowiące naturalne uzupełnienie w trakcie wykonywania i układania kostki brukowej oraz realizacji budowy dróg) stanowią obecnie znaczący i ważny element całości wytwarzanych elementów wibroprasowanych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii osiągnięto bardzo znaczący postęp dotyczący wymogów, jakie wyżej wymienione elementy winny spełniać w zakresie wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości i mrozoodporności. Produkowane w ZPB Kaczmarek elementy posiadają minimalną wytrzymałość na ściskanie wynoszącą 50 Mpa i nasiąkliwość nie przekraczającą 5%. Zachowanie tych parametrów powoduje, że elementy te nie ulegają uszkodzeniu na skutek działania mrozów i deszczu. Odporne są także na działania soli, benzyn i innych substancji ropopochodnych. Kolejna zaleta to bardzo dobra odporność na obciążenia dynamiczne i statyczne, dzięki której charakteryzują się długim okresem eksploatacji. Wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki zastosowaniu unikatowego w skali europejskiej procesu produkcji elementu ściekowego, osiągnięto równomierność zagęszczenia betonu w całym przekroju pionowym tego elementu, a co za tym idzie, nasiąkliwość wynosi w tym przypadku 4%. Nie jest to bez znaczenia w przypadku potrzeby odprowadzania nadmiaru wód deszczowych, np. z dróg o dużym natężeniu ruchu. Powyższy przykład dobitnie świadczy o możliwościach nowoczesnych linii technologicznych wytwarzających beton i formujących go za pomocą techniki wibroprasowania, a zastosowanych w fabrykach ZPB Kaczmarek. Efektem dbałości o odpowiednią jakość produktów są więc parametry techniczne, które stale utrzymywane są na wysokim poziomie dzięki przeprowadzanym na bieżąco badaniom laboratoryjnym oraz wdrożonemu systemowi kontroli jakości zgodnemu z wymaganiami ISO 9001:2000.

01-kostka-brukowa.jpg
kostki brukowe
nawierzchnia ekologiczna
rynsztoki
stopnie łupane
płytki elewacyjne łupane

KOSTKA BRUKOWA

STUDNIE SZCZELNE

ŚCIEŻKI ROWEROWE

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

KOMINY I STROPY

OGRODZENIE BASTION

tp

ZPB Kaczmarek © 2016-2017