obrzeże chodnikowe

Obrzeża są dostępne w kolorach czarnym, czerwonym, barwy jesieni i szarym, co ułatwia jak najlepsze dobranie do barwy układanej nawierzchni. Układanie winno odbywać się na wykonanej ławie fundamentowej o grubości 20 cm ze ścianką oporową z betonu. Szerokość ławy fundamentowej zależna jest od szerokości zastosowanych krawężników lub obrzeży, a w przypadku dróg, również od szerokości zastosowanych elementów przykrawężnikowego korytka ściekowego. Krawężniki i obrzeża należy wykonywać z czołowymi spoinami między elementami ok. 5 mm, które nie wymagają wypełnienia. Do zakończeń nawierzchni narażonych na większe obciążenia zaleca się stosowanie oporników o szerokości 10 lub 12 cm.

Obrzeże 60 x 200 x 1000 mm

obrzeże 60x200x1000 kolory wymiary ilość w pakiecie waga 1 pakietu waga 1 szt.
czarny, czerwony, szary, barwy jesieni mm szt. kg kg
60x200x1000 39 1050 27

Obrzeże 60 x 250 x 1000 mm

obrzeże 60x250x1000 kolory wymiary ilość w pakiecie waga 1 pakietu waga 1 szt.
czarny, czerwony, szary, barwy jesieni mm szt. kg kg
60x250x1000 36* 39 1220* 1320 34

Obrzeże 80 x 200 x 1000 mm

obrzeże 80x200x1000 kolory wymiary ilość w pakiecie waga 1 pakietu waga 1 szt.
czarny, czerwony, szary, barwy jesieni mm szt. kg kg
80x200x1000 33 1190 36

Obrzeże 80 x 300 x 1000 mm

obrzeże 80x300x1000 kolory wymiary ilość w pakiecie waga 1 pakietu waga 1 szt.
czarny, czerwony, szary, barwy jesieni mm szt. kg kg
80x300x1000 20 1080 54

Obrzeże 100 x 250 x 1000 mm

obrzeże 100x250x1000 kolory wymiary ilość w pakiecie waga 1 pakietu waga 1 szt.
czarny, czerwony, szary, barwy jesieni mm szt. kg kg
100x250x1000 24 1350 56

Obrzeże śrutowane 60 x 200 x 1000 mm

obrzeże śrutowane 60x200x1000 kolory wymiary ilość w pakiecie waga 1 pakietu waga 1 szt.
czarny, szary, biały, piaskowy mm szt. kg kg
60x200x1000 36 972 27

 

tp

ZPB Kaczmarek © 2016-2017