PIĘKNY DOM MAŁA ARCHITEKTURA - OBRZEŻE ŚRUTOWANE

Obrzeża są dostępne w kilku kolorach, co ułatwia jak najlepsze dobranie do barwy układanej nawierzchni. Układanie winno odbywać się na wykonanej ławie fundamentowej o grubości 20 cm ze ścianką oporową z betonu. Szerokość ławy fundamentowej zależna jest od szerokości zastosowanych krawężników lub obrzeży, a w przypadku dróg, również od szerokości zastosowanych elementów przykrawężnikowego korytka ściekowego. Krawężniki i obrzeża należy wykonywać z czołowymi spoinami między elementami ok. 5 mm, które nie wymagają wypełnienia. Do zakończeń nawierzchni narażonych na większe obciążenia zaleca się stosowanie oporników o szerokości 10 lub 12 cm.

KSZTAŁTY

obrzeze-srutowane.png
60X200x1000 mm

KOLORY

klasyczne
biały
szary
czarny
piaskowy

DANE TECHNICZNE

wymiary ilość w pakiecie waga 1 pakietu waga 1 szt.
60x200x1000 mm 36 szt. 973 kg 27 kg

DODATKOWE INFORMACJE