Przepusty Skrzynkowe

KATALOG PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

zrzut-ekranu-2017-02-19-o-20.19.42.jpg

O PRZEPUSTACH SKRZYNKOWYCH

Firma ZPB Kaczmarek oferuje szeroki asortyment żelbetowych przepustów skrzynkowych. Prefabrykaty o długości modularnej 99 cm oraz szerokościach od 2,00 m do 4,50 m i wysokościach od 1,50 m do 3,00 m, wytwarzane są jako zamknięte lub dwudzielne, w oparciu o normę PN-EN 14844+A2:2012 „Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe".
Głównym ich przeznaczeniem jest wytworzenie pustych przestrzeni pod masami ziemnymi (nasypami) w celu: - umożliwienia komunikacji pieszo-jezdnej, - przepuszczenia cieków wodnych, - umożliwienia migracji małych i średnich zwierząt, - prowadzenia różnego rodzaju instalacji. Automatycznie tworzone w stropie otwory pod płytę zespalającą oraz zastosowane kulowe kotwy montażowe ograniczają do minimum prace przygotowawcze na budowie. Dodatkowo, przepusty mogą być wyposażone w półki pod oparcie płyt przejściowych. Przepusty z półkami dla małych zwierząt wytwarzane są w ZPB Kaczmarek jako monolityczne, a więc zapewniające znacznie wyższą trwałość, aniżeli przepusty z montowanymi półkami do gotowych przepustów. Stosowanie żelbetowych przepustów skrzynkowych umożliwia, znaczne przyspieszenie robót budowlanych i tym samym skrócenie czasu ich realizacji, bezpośrednio przekładającego się na niższe koszty budowy.

Typy przepustów

PRZEPUSTY ZAMKNIĘTE

01-p-zamkniety.png

PRZEPUSTY OTWARTE

02-p-otwarty.png

ELEMENTY OPOROWE

03-e-oporowy.png
PRZEPUSTY ZAMKNIĘTE

Zamknięte przepusty skrzynkowe ZPB Kaczmarek, to gotowe do montażu prefabrykowane elementy budownictwa drogowego.
Produkowane w technologii wibroprasowania, z autmatycznym montażem kotew transportowych oraz przygotowanych otworów montażowych.
Oferowany system transportu umożliwia niezwykłą precyzję montażu oraz szybkie układanie „na gotowo" przepustu, w trakcie rozładunku dostarczonych na plac budowy elementów.

Lp. Wymiar wewnętrzny przepustu (mm) Wymiar zewnętrzny przepustu (mm) Grubość ścianki (mm) Waga przepustu (t)
1. 1500 x 1200 1680 x 1380 180 2,8
2. 1500 x 1500 1680 x 1680 180 3,0
3. 2000 x 1500 2400 x 1900 200 3,9
4. 2000 x 2000 2400 x 2400 200 4,4
5. 2500 x 1500 2940 x 1940 220 4,9
6. 2500 x 2500 2940 x 2940 220 6,0
7. 3000 x 2000 3500 x 2500 250 6,9
PRZEPUSTY OTWARTE
ELEMENTY OPOROWE

Element ściekowy EOG

Element ściekowy EOG przeznaczony jest do odprowadzenia wód opadowych, oraz umocowań rowów bocznych przy torach linii kolejowych oraz innych rowów, spotykanych w budownictwie kolejowym, drogowym, wodnomelioracyjnym i komunalnym.
element-eog-2.png
Lp. Nazwa produktu

Wymiary (mm)

Symbol

Waga elementu (kg)

1. Element ściekowy EOG 50 x 63 x 19 S B05D010 55

Produkowane prefabrykaty