smart systemWyroby takie, jak krawężniki, obrzeża i elementy ściekowe, produkowane przez firmę ZPB Kaczmarek - stanowiące naturalne uzupełnienie w trakcie wykonywania i układania kostki brukowej oraz realizacji budowy dróg - są obecnie znaczącym i ważnym uzupełnieniem wytwarzanych prefabrykatów wibroprasowanych.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii osiągnięto bardzo znaczący postęp dotyczący wymogów, jakie tego typu prefabrykaty winny spełniać w zakresie wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości i mrozoodporności. Produkowane w ZPB Kaczmarek prefabrykaty betonowe posiadają minimalną wytrzymałość na ściskanie wynoszącą 50 Mpa i nasiąkliwość nie przekraczającą 5%.

smart-system smart-system

Zachowanie tych parametrów powoduje, że elementy te nie ulegają uszkodzeniu na skutek działania mrozów i deszczu. Odporne są także na działania soli, benzyn i innych substancji ropopochodnych. Kolejna zaleta to bardzo dobra odporność na obciążenia dynamiczne i statyczne, dzięki której charakteryzują się długim okresem eksploatacji. Wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki zastosowaniu unikatowego w skali europejskiej procesu produkcji elementu ściekowego, osiągnięto równomierność zagęszczenia betonu w całym przekroju pionowym tego elementu, a co za tym idzie, nasiąkliwość wynosi w tym przypadku 4%. Nie jest to bez znaczenia w przypadku potrzeby odprowadzania nadmiaru wód deszczowych, np. z dróg o dużym natężeniu ruchu. Powyższy przykład dobitnie świadczy o możliwościach nowoczesnych linii technologicznych wytwarzających beton i formujących go za pomocą techniki wibroprasowania, a zastosowanych w zakładach ZPB Kaczmarek. Efektem dbałości o odpowiednią jakość produktów są więc parametry techniczne, które stale utrzymywane są na wysokim poziomie dzięki przeprowadzanym na bieżąco badaniom laboratoryjnym oraz wdrożonemu systemowi kontroli jakości zgodnemu z wymaganiami ISO 9001:2000.

tp

ZPB Kaczmarek © 2016-2017