Pierścienie „odciążające” – mity i rzeczywistość

W ostatnich latach na rynku studni kanalizacyjnych w Polsce pojawiły się tzw. pierścienie „odciążające”. W środowisku projektantów, wykonawców i pracowników nadzoru można usłyszeć tyle samo głosów za, jak i przeciw stosowaniu tych elementów. Idea ich pracy zakłada całkowite odciążenie konstrukcji studni od pionowego obciążenia komunikacyjnego na rzecz dociążenia nim gruntu bezpośrednio wzdłuż zewnętrznego obwodu studni.

Czytaj więcej...

Dostosowujemy ofertę prefabrykatów betonowych do potrzeb rynku

Rozmowa dr. inż. Grzegorzem Śmiertką – Dyrektorem ds. Produkcji w ZPB KaczmareK S.A.

Czytaj więcej...

Kształty betonowych odwodnień drogowych

Produkcja prefabrykatów, betonowej galanterii drogowej, odbywa się w Polsce, w oparciu o zharmonizowane normy [1, 2, 3]. Jednym z ich ważniejszych, a często pomijalnych punktów jest tzw. „Zakres normy”, definiujący dokładnie ramy stosowania dokumentów, jak i przeznaczenie końcowych wyrobów budowlanych. Każdy z trzech normatywów [1, 2, 3], podaje uogólnione zależności geometryczne, przyporządkowujące konkretne prefabrykaty do rodziny kostek, płyt lub krawężników betonowych. Jednym ze spornych elementów, podczas wyboru właściwej normy odniesienia są tzw. odwodnienia, szeroko stosowane na większości realizowanych inwestycji drogowych.

Czytaj więcej...

NORMOWE LITERÓWKI - mało zauważalne, ale istotne

Autor niniejszego artykułu podjął się próby analizy zawartości dokumentów technicznych, jakimi niepodważalnie są sharmonizowane normy budowlane PN-EN, chcąc wykazać jak tzw. "przeoczone literówki", bądź też nieuzasadnione rozbieżności powstałe na etapie tłumaczenia mogą wpływać na codzienną praktykę osób zajmujących się produkcją prefabrykatów betonowych.

Czytaj więcej...

Kreatorzy piękna nowoczesnej rzeczywistości

Rozmowa z Krzysztofem Kaczmarkiem, prezesem zarządu oraz dr. inż. Grzegorzem Śmiertką, dyrektorem ds. produkcji ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. S.K.A - BiznesRaport.com 10/2013

Czytaj więcej...

 

Betonowa galanteria drogowa na ścieżkach rowerowych – fakty i mity

Ostatnimi laty pojawiają się głosy na temat wyższości nawierzchni asfaltowych na ścieżkach rowerowych w stosunku do betonowych nawierzchni brukowych – płytek i kostek. Dzieje się tak wbrew zapisom aktualnych norm PN-EN 1338: 2005 oraz PN-EN 1339: 2005. Jakie są fakty i jakie mity związane ze stosowaniem prefabrykatów betonowych?

Czytaj więcej...

tp

ZPB Kaczmarek © 2016-2017