INWESTOR ELEMENTY PRZEMYSŁOWE - OBRZEŻA CHODNIKOWE I OPORNIKI

Obrzeża są dostępne w kolorach czarnym, czerwonym, barwy jesieni i szarym, co ułatwia jak najlepsze dobranie do barwy układanej nawierzchni. Układanie winno odbywać się na wykonanej ławie fundamentowej o grubości 20 cm ze ścianką oporową z betonu. Szerokość ławy fundamentowej zależna jest od szerokości zastosowanych krawężników lub obrzeży, a w przypadku dróg, również od szerokości zastosowanych elementów przykrawężnikowego korytka ściekowego. Krawężniki i obrzeża należy wykonywać z czołowymi spoinami między elementami ok. 5 mm, które nie wymagają wypełnienia. Do zakończeń nawierzchni narażonych na większe obciążenia zaleca się stosowanie oporników o szerokości 10 lub 12 cm.

RODZAJE

obrzeze-60x200x1000.png
wymiary ilość w pakiecie waga 1 pakietu waga 1 szt.
60x200x1000 mm 39 szt. 1050 kg 27 kg
szary
czarny
czerwony
barwy jesieni
obrzeze-60x250x1000.png
wymiary ilość w pakiecie waga 1 pakietu waga 1 szt.
60x250x1000 mm 36* 39 szt. 1220* 1320 kg 34 kg
szary
czarny
czerwony
barwy jesieni
obrzeze-80x200x1000.png
wymiary ilość w pakiecie waga 1 pakietu waga 1 szt.
80x200x1000 mm 33 szt. 1190 kg 36 kg
szary
czarny
czerwony
obrzeze-80x300x1000.png
wymiary ilość w pakiecie waga 1 pakietu waga 1 szt.
80x300x1000 mm 20 szt. 1080 kg 54 kg
szary
czarny
czerwony
obrzeze-100x250x1000.png
wymiary ilość w pakiecie waga 1 pakietu waga 1 szt.
100x250x1000 mm 24 szt. 1350 kg 56 kg
szary
obrzeze-120x250x1000.png
wymiary ilość w pakiecie waga 1 pakietu waga 1 szt.
120x250x1000 mm 21 szt. 1420 kg 68 kg
szary

GALERIA

DODATKOWE INFORMACJE