STUDNIE SZCZELNE W SYSTEMIE PERFECT

studnie-glowna.jpg

ZPB Kaczmarek jest firmą znaną z innowacyjnych rozwiązań w produkcji szeroko rozumianych prefabrykatów do budownictwa drogowego. Jako pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej i trzecia na świecie wprowadziła na rynek monolityczne dennice produkowane w systemie PERFECT.
Technologia ta umożliwia produkcję zindywidualizowanych i jednocześnie w pełni monolitycznych dennic betonowych, które dzięki temu przewyższają inne produkty dostępne na rynku. Technologia ta jako jedyna pozwala na uzyskanie w kinecie, wymaganej według normy PN-EN 1917, klasy betonu B45. Wyjątkowy, całkowicie skomputeryzowany proces przygotowania kształtu kinety, pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających projektów w czasie krótszym niż 24 godziny. Trwałość i szczelność studni kanalizacyjnych może zagwarantować jedynie najwyższa jakość wszystkich elementów, z których są budowane. Zastosowana przez nas technologia produkcji kręgów przy użyciu górnych pierścieni staliwnych gwarantuje idealną wymiarowość i równoległość poszczególnych elementów. Czynniki te są warunkami bezwględnie koniecznymi do prawidłowego przenoszenia zewnętrznych sił dynamicznych, oddziałujących na studnie w obszarach ruchu kołowego.
Firma ZPB Kaczmarek w zakładzie Pruscach produkuje studnie szczelne o następujących średnicach wewnętrznych: ø1000 mm, ø1200 mm, ø1500 mm, ø2000 mm i ø2500 mm.
Kompletna studnia szczelna składa się z kilku elementów. W takim podstawowym zestawieniu (patrz do katalogu po lewej) studnia może być zbudowana z takich oto prefabrykatów betonowych, poczynając od najniższego elementu:
- z dennicy, która musi posiadać uszczelkę,
- z kręgu, który musi posiadać uszczelkę,
- ze zwężki betonowej lub płyty pokrywowej,
- z pierścienia wyrównawczego.
Każdy z wymienionych składników kompletnej studni szczelnej może występować w kilku odmianach.
Warianty poszczególnych składników przedstawione są w opisach konkretnych studni. Wybór, z jakich składników i w jakim wariancie ma składać się studnia szczelna, należy do zamawiającego studnie.Elementy studni szczelnych

STUDNIE SZCZELNE

studnia-szczelna.png
Studnie można kompletować w zależności od potrzeb z elementów występujących w różnych warianach. Poniżej przedstawiamy elementy składające się na studnię szczelną Ø1000 z uszczelką oraz podajemy podstawowe parametry poszczególnych części składowych.

Ø1000 Z USZCZELKĄ

Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Pierścień wyrównawczy 60 K U06W625P 39
2. Pierścień wyrównawczy 80 K U08W625P 53
3. Pierścień wyrównawczy 100 K U10W625P 65
studnie1000-1.jpg
Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Zwężka 600 K U10Z060P S 550
2. Pokrywa studzienna 1000/625 200 K U10Z020P B 500
3. Minizwężka 350 K U10Z035P S 420
4. Maxizwężka 1100 K U10Z110P S 1100
studnie1000-2.jpg
studnie1000-2-2.jpg
Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Krąg 250 K U10K025P S 260
2. Krąg 500 K U10K050P S 510
3. Krąg 750 K U10K075P S 750
4. Krąg 1000 K U10K100P S 1020
studnie1000-3.jpg
Lp. Nazwa produktu Grubość ścianki
1. Dennica - przyłącze maks. ø300 150
2. Dennica - przyłącze maks. ø500 190
3. Dennica - przyłącze maks. ø600
dla rur BETON, KAMIONKA,GFK
230
studnie1000-4.jpg

Ø1200 Z USZCZELKĄ

Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Pierścień wyrównawczy 60 K U06W625P 39
2. Pierścień wyrównawczy 80 K U08W625P 53
3. Pierścień wyrównawczy 100 K U10W625P 65
studnie1200-1.jpg
Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Zwężka 600 K U12Z060P S 550
2. Pokrywa studzienna 1200/625 200 K U12Z020P B 750
studnie1200-2.jpg
Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Płyta redukcyjna 1200/1000 250 K U12P025P B 540
studnie1200-3.jpg
Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Krąg 250 K U12K025P S 360
2. Krąg 500 K U12K050P S 700
3. Krąg 750 K U12K075P S 1000
4. Krąg 1000 K U12K100P S 1400
studnie1200-4.jpg
Lp. Nazwa produktu Grubość ścianki
1. Dennica - przyłącze maks. ø300 150
2. Dennica - przyłącze maks. ø500 190
3. Dennica - przyłącze maks. ø600
dla rur BETON, KAMIONKA,GFK
230
studnie1200-5.jpg

Ø1500 Z USZCZELKĄ

Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Pokrywa studzienna 1500/625 200 K U15Z020P B 1050
studnie1500-1.jpg
Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Płyta redukcyjna 1500/1000 250 K U15P025P B 850
Studnia 1500
W studni 1500 można zastosować pokrywy studzienne ø1500 mm lub płytę redukcyjną w celu nadbudowania górnej części elementami z systemu Studnia 1000.
studnie1500-2.jpg
Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Krąg 500 K U15K050P B 970
2. Krąg 750 K U15K075P B 1450
3. Krąg 1000 K U15K100P B 1950
studnie1500-3.jpg
Lp. Nazwa produktu Grubość ścianki
1. Dennica - przyłącze maks. ø600 230
studnie1500-4.jpg

Ø2000 Z USZCZELKĄ

Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Pokrywa studzienna 2000/625 250 K U20Z025P B 1250
studnie2000-1.jpg
Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Płyta redukcyjna 2000/1000 300 K U20Z030P B 1050
studnie2000-2.jpg
Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Krąg 500 K U20K050P B 1070
2. Krąg 750 K U20K075P B 1650
3. Krąg 1000 K U20K100P B 2200
4. Krąg 1500 K U20K150P B 3500
5. Krąg 2000 K U20K200P B 4860
6. Krąg 2500 K U20K250P B 6075
7. Krąg 3000 K U20K300P B 7100
studnie2000-3.jpg
Lp. Nazwa produktu Grubość ścianki
1. Dennica - przyłącze maks. ø1600 do 450
studnie2000-4.jpg

Ø2500 Z USZCZELKĄ

Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Pokrywa studzienna 2500/625 350 K U25Z035P B 1550
studnie2500-1.jpg
Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Płyta redukcyjna 2500/1000 300 K U25Z030P B 1350
studnie2500-2.jpg
Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Krąg 500 K U25K050P B 1170
2. Krąg 750 K U25K075P B 1750
3. Krąg 1000 K U25K100P B 2500
4. Krąg 1500 K U25K150P B 4680
5. Krąg 2000 K U25K200P B 6240
6. Krąg 2500 K U25K250P B 7800
7. Krąg 3000 K U25K300P B 9360
studnie2500-3.jpg
Lp. Nazwa produktu Grubość ścianki
1. Dennica 150
studnie2500-4.jpg

Ø1000 BEZ USZCZELKI

Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Pierścień wyrównawczy 40 K B04W625P 22
2. Pierścień wyrównawczy 60 K B06W625P 32
3. Pierścień wyrównawczy 80 K B08W625P 42
4. Pierścień wyrównawczy 100 K B10W625P 53

Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Zwężka 600 K B10Z060P B 430

Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Krąg do studni 500 K B10K050P B 390
2. Krąg do studni 1000 K B10K100P B 780

Lp. Nazwa produktu Grubość ścianki
1. Dennica - przyłącze maks. ø300 150
2. Dennica - przyłącze maks. ø500 190
3. Dennica - przyłącze maks. ø600 230

Ø1200 BEZ USZCZELKI

Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Pierścień wyrównawczy 40 K B04W625P 22
2. Pierścień wyrównawczy 60 K B06W625P 32
3. Pierścień wyrównawczy 80 K B08W625P 42
4. Pierścień wyrównawczy 100 K B10W625P 53

Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Zwężka 600 K B12Z060P B 870

Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Krąg do studni 500 K B12K050P B 470
2. Krąg do studni 1000 K B12K100P B 950

Lp. Nazwa produktu Grubość ścianki
1. Dennica - przyłącze maks. ø300 150
2. Dennica - przyłącze maks. ø500 190
3. Dennica - przyłącze maks. ø600 230

STOPNIE ZŁAZOWE

stopnie-zlazowe.png
Studnie produkowane w ZPB Kaczmarek wyposażone są w stopnie żeliwne, montowane w układzie mijankowym, bądź stalowe szczeble w otulinie z tworzywa sztucznego, montowane w układzie drabinkowym. Dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu obsługi studni, szczeble posiadają jaskrawopomarańczowy kolor. Oba rodzaje stopni montowane są automatycznie w procesie produkcji, stając się integralną częścią poszczególnych elementów studni.

USZCZELKI

uszczelka1.jpg

BS ZINTEGROWANA

BS jest uszczelką zintegrowaną, zamontowaną w dolnej części elementu (kręgu/zwężki) w momencie jego produkcji.

SD SAMOSMARUJĄCA

SD to uszczelka z płaszczem wypełnionym środkiem poślizgowym. Zastosowanie jej, poprzez eliminację konieczności stoso- wania pasty poślizgowej wpływa na komfort oraz tempo prac montażowych.

SG KLINOWA

Uszczelka klinowa typ SG w połączeniu z pastą poślizgową gwarantuje pewność połączenia elementów.

WPUST ULICZNY

wpust-uliczny.png
Wpust deszczowy uliczny stanowi element pośredni pomiędzy odwodnieniem powierzchniowym a podziemnym. Przejmuje on z powierzchni wody opadowe, które przykanalikami odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. ZPB Kaczmarek oferuje wpusty w dwóch systemach. Dostarczane przez nas modułowe elementy, dzięki swoim niewielkim gabarytom, pozwalają na łatwy montaż, bez użycia ciężkiego sprzętu. Z kolei wersja monolityczna, dzięki zminimalizowanej ilości elementów składowych, a co za tym idzie połączeń, pozwala ograniczyć prace montażowe.

WPUST ø500/500

Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Krąg wieńczący pod kratę 100 K B05W010P 00 23
2. Krąg wieńczący pod kratę 150 K B05W015P 00 36
3. Krąg wieńczący pod kratę 200 K B05W020P 00 46
4. Krąg wieńczący pod kratę 250 K B05W025P 00 56
5. Krąg wieńczący pod kratę 300 K B05W030P 00 66

Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Krąg bez odpływu 100 K B05K010P 00 20
2. Krąg bez odpływu 150 K B05K015P 00 31
3. Krąg bez odpływu 200 K B05K020P 00 41
4. Krąg bez odpływu 250 K B05K025P 00 52
5. Krąg bez odpływu 300 K B05K030P 00 62
6. Krąg z odpływem ø150 300 K B05K030P 15 72

Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Dno studzienki bez odpływu 300 K B05D030P 00 119

WPUST ø500/1000

Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Krąg wieńczący pod kratę 100 K B05W010P 00 23
2. Krąg wieńczący pod kratę 150 K B05W015P 00 36
3. Krąg wieńczący pod kratę 200 K B05W020P 00 46
4. Krąg wieńczący pod kratę 250 K B05W025P 00 56
5. Krąg wieńczący pod kratę 300 K B05W030P 00 66

Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Krąg bez odpływu 100 K B05K010P 00 20
2. Krąg bez odpływu 150 K B05K015P 00 31
3. Krąg bez odpływu 200 K B05K020P 00 41
4. Krąg bez odpływu 250 K B05K025P 00 52
5. Krąg bez odpływu 300 K B05K030P 00 62
6. Krąg z odpływem ø150, 200, 250 300 K B05K030P 15 i 20 70
7. Krąg bez odpływu 500 K B05K050P 00 135
8. Krąg z odpływem ø150, 200, 250 500 K B05K050P 15 i 20 130
9. Krąg bez odpływu 1000 K B05K100P 00 265
10. Krąg z odpływem ø150, 200, 250 1000 K B05K100P 15 i 20 260

Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Ciężar (kg)
1. Dno studzienki bez odpływu 300 K B05D030P 00 120
2. Dno studzienki bez odpływu 500 K B05D050P 00 170
3. Dno studzienki bez odpływu 1000 K B05D100P 00 300
4. Dno studzienki z odpływem ø150, 200, 250 1000 K B05D100P 25 350

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY

pierscien-odziazajacy-1.png

Pierścień odciążający może być stosowany zarówno dla DN 500 z betonu, jak i dla DN 600 z tworzywa sztucznego.

W ostatnich latach na rynku studni kanalizacyjnych w Polsce pojawiły się tzw. pierścienie „odciążające”. W środowisku projektantów, wykonawców i pracowników nadzoru można usłyszeć tyle samo głosów za, jak i przeciw stosowaniu tych elementów. Idea ich pracy zakłada całkowite odciążenie konstrukcji studni od pionowego obciążenia komunikacyjnego na rzecz dociążenia nim gruntu bezpośrednio wokół zewnętrznego obwodu studni.

Lp. Nazwa produktu Wysokość (mm) Symbol Waga przepustu (kg)
1. Pierścień odciążający dla DN 500 300 P B05D030P 310

Film instruktażowy