TRZECIE SPOTKANIE Z CYKLU PREZENTACJI MARKI IDEA HOUSE ZA NAMI!

       Kolejne, trzecie już spotkanie z cyklu prezentacji marki Idea House za nami! Skład naszych prelegentów został zasilony przez osoby biegłe w tematach związanych z produkcją betonu i łączeniem elementów betonowych. Licznie zgromadzeni goście mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami takimi jak: sposoby produkcji cementu i jego właściwości, geneza powstania marki IDEA HOUSE, filozofia stosowania prefabrykatów betonowych we współczesnym budownictwie i sposoby ich łączenia dzięki technologiom wprowadzonym przez firmę Jordal & Pfeifer, a także sposób budowy, a właściwie montażu budynków w technologii marki IDEA HOUSE. Długie rozmowy w kuluarach potwierdzały duże zainteresowanie przedstawionymi tematami.