Przepusty Skrzynkowe

KATALOG PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

zrzut-ekranu-2017-02-19-o-20.19.42.jpg

O PRZEPUSTACH SKRZYNKOWYCH

Firma ZPB Kaczmarek oferuje szeroki asortyment żelbetowych przepustów skrzynkowych. Prefabrykaty o długości modularnej 99 cm oraz szerokościach od 1,00 m do 4,50 m i wysokościach od 1,00 m do 3,00 m, wytwarzane są jako zamknięte lub dwudzielne, w oparciu o normę PN-EN 14844+A2:2012 „Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe".
Głównym ich przeznaczeniem jest wytworzenie pustych przestrzeni pod masami ziemnymi (nasypami) w celu: - umożliwienia komunikacji pieszo-jezdnej, - przepuszczenia cieków wodnych, - umożliwienia migracji małych i średnich zwierząt, - prowadzenia różnego rodzaju instalacji. Automatycznie tworzone w stropie otwory pod płytę zespalającą oraz zastosowane kulowe kotwy montażowe ograniczają do minimum prace przygotowawcze na budowie. Dodatkowo, przepusty mogą być wyposażone w półki pod oparcie płyt przejściowych. Przepusty z półkami dla małych zwierząt wytwarzane są w ZPB Kaczmarek jako monolityczne, a więc zapewniające znacznie wyższą trwałość, aniżeli przepusty z montowanymi półkami do gotowych przepustów. Stosowanie żelbetowych przepustów skrzynkowych umożliwia, znaczne przyspieszenie robót budowlanych i tym samym skrócenie czasu ich realizacji, bezpośrednio przekładającego się na niższe koszty budowy.

Typy przepustów

PRZEPUSTY ZAMKNIĘTE

01-p-zamkniety.png

PRZEPUSTY OTWARTE

02-p-otwarty.png

ELEMENTY OPOROWE

03-e-oporowy.png
PRZEPUSTY ZAMKNIĘTE

Zamknięte przepusty skrzynkowe ZPB Kaczmarek, to gotowe do montażu prefabrykowane elementy budownictwa drogowego.
Produkowane w technologii wibroprasowania, z autmatycznym montażem kotew transportowych oraz przygotowanych otworów montażowych.
Oferowany system transportu umożliwia niezwykłą precyzję montażu oraz szybkie układanie „na gotowo" przepustu, w trakcie rozładunku dostarczonych na plac budowy elementów.

Lp. Wymiar wewnętrzny przepustu (mm) Wymiar zewnętrzny przepustu (mm) Grubość ścianki (mm) Waga przepustu (t)
1. 1500 x 1200 1680 x 1380 180 2,8
2. 1500 x 1500 1680 x 1680 180 3,0
3. 2000 x 1500 2400 x 1900 200 3,9
4. 2000 x 2000 2400 x 2400 200 4,4
5. 2500 x 1500 2940 x 1940 220 4,9
6. 2500 x 2500 2940 x 2940 220 6,0
7. 3000 x 2000 3500 x 2500 250 6,9