WSZYSTKO, CO INWESTOR POWINIEN WIEDZIEĆ O BETONOWEJ KOSTCE BRUKOWEJ

Kostka brukowa jest najbardziej uniwersalnym materiałem budowlanym, który przoduje w rankingach produktów nawierzchniowych. Kostka brukowa jest atrakcyjna dla inwestorów, ponieważ jest produkowana w szerokim wyborze wzorów oraz w różnych kształtach. O jej uniwersalności decyduje łatwość układania oraz mniejszy w porównaniu do takich materiałów, jak kamień, czy klinkier, koszt wykonania.

O PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ

Kostkę produkuje się z mieszanki wysokiej jakości betonu wibroprasowanego oraz dodatków. Dodatkami są różnego rodzaju kruszywa, uszlachetniacze mineralne i chemiczne oraz pigmenty. Kostkę uzyskuje się w procesie wibroprasowania. Jest to metoda zagęszczania mieszanek betonowych w specjalnych urządzeniach, które pozwalają na uzyskanie betonu o odpowiedniej szczelności i spoistości. Kostka może być produkowana z jednej lub dwóch warstw betonu. W technologii dwuwarstwowej, obecnie najczęściej stosowanej, kostka składa się z warstwy konstrukcyjnej, która odpowiada za parametry techniczne oraz fakturowej, czyli warstwy wierzchniej o grubości min. 4 mm. Kostki mogą być produkowane w kształcie kwadratu, prostokąta, wielokąta, łuku i mieć krawędzie proste lub fazowane – czyli ukośnie ścięte.

O KOLOROWANIU KOSTKI

Kostki dostępne na rynku oferowane są nie tylko w różnych kształtach, ale i o różnych barwach, przez co są bardziej uniwersalne dla inwestora, który kolorami chce wyróżnić powierzchnie, stworzyć jakieś graficzne kształty albo wręcz stworzyć kompozycję malarską na powierzchni wyłożonej kostką. Odpowiedni kolor produktu uzyskuje się dzięki zastosowaniu w procesie produkcji odpowiednich pigmentów. Kostki mogą być barwione w masie (np. kostki jednowarstwowe), oraz barwione powierzchniowo. W przypadku kostek wytwarzanych w technologii dwuwarstwowej barwiona jest wyłącznie warstwa wierzchnia. Aby uzyskać modny w ostatnim czasie efekt melanżu, należy układać nawierzchnię z minimum trzech różnych palet. Wówczas uzyskuje się właściwy rozkład przejść tonalnych i optymalne rezultaty estetyczne.

O IMPREGNACJI KOSTKI

W przypadku kostek przeznaczonych na podjazdy lub ścieżki nie zaleca się impregnacji, ponieważ ten rodzaj zabezpieczenia jest powierzchniowy i z czasem zaniknie - poprzez intensywne użytkowanie ulegnie zatarciu. Impregnacja we własnym zakresie polecana jest w przypadku nawierzchni tarasowych. Zabezpieczona w ten sposób nawierzchnia jest bardziej odporna na plamy po napojach, zabrudzenia od spadających liści, itd. ZPB Kaczmarek ma w swojej ofercie kostki impregnowane już w procesie produkcji. W celu zmniejsza ryzyka powstawania plam, zazielenień i wykwitów oraz chronienia kostki przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych, impregnowanie kostki w procesie produkcji pozwala uzyskać powierzchnię hydrofobową - o zwiększonej odporności na działanie płynów.

O czyszczeniu nawierzchni, konserwacji kostki i pozbywaniu się plam

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wymaga regularnej pielęgnacji. Do jej umycia można używać myjki ciśnieniowej ze specjalną przystawką rotacyjną. Należy również regularnie usuwać wszelkie rośliny spomiędzy szczelin poszczególnych kostek. Po umyciu należy uzupełnić fugi piaskiem. Fugowanie należy wykonać podobnie, jak przy układaniu nowej nawierzchni. W przypadku plam oleju lub innych substancji kleistych można zastosować mieszankę wody i płynu do mycia naczyń. Roztwór składa się w jednej części z płynu i z trzech części wody. Po naniesieniu na plamę, płyn należy pozostawić minimum przez godzinę. Po upływie wymaganego czasu delikatnie spłukać i wytrzeć. W razie potrzeby powtórzyć. Nie poleca się stosowania środków chemicznych, przeznaczonych do czyszczenia powierzchni kostki brukowej, bo działanie substancji zawartych w preparacie może spowodować odbarwienie kostki. Zimą należy systematycznie usuwać śnieg z chodników i ścieżek. W czasie odśnieżania należy zwrócić uwagę, aby ostre krawędzie narzędzi nie uszkodziły kostek. Dopuszczalne jest stosowanie środków odladzających.

Gdy na kostce brukowej pojawiają się białe wykwity

Czasami na nawierzchni z kostki brukowej pojawiają się białe wykwity. To nic innego jak wapienny osad, który powstaje w wyniku reakcji chemicznych w betonie. Po kilku rzęsistych opadach wykwity powinny ulec zmniejszeniu, aż do całkowitego zniknięcia. Biały nalot nie ma wpływu na jakość produktu, kostki z białym osadem nie podlegają również reklamacji.

O rodzajach kostek dekoracyjnych

Dzięki różnym technologiom produkcji, zwłaszcza w fazie końcowej, możliwe jest wytwarzanie kostek o różnych fakturach. Wśród nich wyróżniamy kostki płukane, obijane (sztucznie postarzane), młoteczkowane oraz śrutowane. W przypadku kostek płukanych w procesie produkcji warstwa wierzchnia produktu poddana jest procesowi płukania wodą pod wysokim ciśnieniem, przez co uwidoczniona zostaje faktura użytego do produkcji kruszywa. Dzięki takiemu zabiegowi kostka zyskuje szlachetny wygląd. Kostka obijana swoją specyficzną formę „postarzenia” uzyskuje dzięki zastosowaniu specjalnego bębna na końcu linii produkcyjnej. Wierzchnią warstwę kostki młoteczkowanej na końcu procesu produkcji poddaje się „uszlachetniającemu” procesowi wydobywania twardszych struktur kruszywa, przez co nabiera ono połyskujących odblasków. Zewnętrzne warstwy kostki można w procesie produkcji poddać procesowi śrutowania, bombardowania śrutem o różnej granulacji pod wysokim ciśnieniem, przez co uwidocznione zostają zastosowane do jej produkcji kruszywa, a na końcu produkt jest szczotkowany. Dzięki takiemu zabiegowi kostka zyskuje gładszą od młoteczkowanej nawierzchnię, a tak samo efektownie połyskującą.

kluczem do sukcesu jest podbudowa

Budując jakąkolwiek nawierzchnię: drogi, ścieżki, parkingu, placu wokół domu, a nawet tarasu, należy pamiętać o tym, że każda nawierzchnia jest tyle warta, ile jej podbudowa. Oprócz właściwie wykonanej podbudowy, istotnym parametrem decydującym o trwałości wybudowanej nawierzchni jest grubość kostki. Wybór grubości produktu zależy bowiem od przeznaczenia nawierzchni i przewidywanych obciążeń. Na nawierzchnie przeznaczone do ruchu pieszego może być stosowana kostka o grubości 4-6 cm, 6-8 cm na nawierzchnie z przewidywanym ruchem samochodowym, od 8 cm na nawierzchnie, gdzie przewidywany jest intensywny ruch pojazdów ciężkich.